LedaTel Spółka ul. Jarzębinowa
4 05-077 Warszawa
tel./fax : +48 22 6217569
E-mail : biuro@ledatel.pl

Do sprzedaży produktów przez LedaTel mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży LedaTel z dnia 2014-01-08, dostępne na stronie internetowej www.ledatel.pl/ows/OWS_LedaTel.pdf